Incluzio Uitvoering Oost > Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Wij bieden ambulante begeleiding en ondersteuning aan jongeren als volwassenen in 14 Twentse gemeentes en in 8 gemeentes van Regio Centraal Gelderland.

Professionele hulp

Onze ambulant begeleiders hebben een relevante HBO studie gevolgd en een aantal beschikt over een SKJ-registratie. Ook hebben we een gedragswetenschapper, die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken. We zijn ISO90001-gecertificeerd en onze teams van ambulante begeleiders zijn gespecialiseerd in:

  • Professionele ambulante begeleiding, zowel systemisch als individueel
  • Multiprobleem casussen
  • Opvoedproblematiek
  • Psychische en psychiatrische ziektebeelden

Onze ambulant begeleiders hebben een relevante HBO studie gevolgd en een aantal beschikt over een SKJ-registratie. Ook hebben we een gedragswetenschapper, die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken. Onze manier van werken?

  • Geen wachtlijst
  • Zolang als nodig, zelfstandig waar kan
  • Met oog voor het eigen netwerk

Doelgroep

Incluzio Uitvoering Oost begeleidt zowel cliënten vanuit WMO als de Jeugdwet. We specialiseren ons in de multi-probleem doelgroep: onze cliënten ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Vaak uiten multi-problemen zich in psychische en/of psychiatrische problematiek, ASS, LVB, schulden, verslaving, opvoeding, sociaal netwerk, wonen, school of werk. Zo hebben we bijvoorbeeld veel ervaring in het begeleiden van schoolverlaters- en spijbelaars. We betrekken het netwerk van de jongere in kwestie en onderhouden contact met belangrijke betrokkenen, zoals familie, school, stage, werk, GGZ, huisartsen, instellingen, jeugdreclassering etc. In sommige gevallen gaat deze zorg hand in hand met ambulante begeleiding.

Werkwijze

Cliënten met een WMO-of Jeugdwet indicatie komen in de meeste gevallen bij ons binnen na een gesprek te hebben gehad met een consulent of wijkcoach. In samenspraak met de consulent of wijkcoach, heeft de cliënt vaak al doelen opgesteld. Op basis van deze doelen matchen we de cliënt aan één van onze begeleiders. Zij maken kennis tijdens het intakegesprek. Binnen de zes weken na de intake, wordt er een zorgplan gemaakt. Met ondersteuning van de begeleider werkt de cliënt een half jaar lang aan het behalen van de doelen. Na dit half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt er – indien nodig – een evaluatieplan geschreven. Lees meer over onze werkwijze, zoals over intake, methoden, financiering en tussentijdse evaluaties.

Ons succes

Waar anderen stoppen, gaan wij door. We hebben een lange adem, denken en handelen ‘out of the box’ en zetten alles op alles om cliënten te helpen aan een mooie toekomst. Met onze expertise en loyaliteit kunnen we onszelf bestempelen als betrouwbare partner in het dynamische speelveld van ambulante begeleiding en welzijn. We zien problemen niet als ondragelijk, maar als uitdaging. Sámen zoeken naar passende oplossingen. Constructief werken aan een betere maatschappelijke positie en sociaal welbevinden. Groei en stabiliteit op alle leefgebieden. De samensmelting van onze pijlers maakt dat onze cliënten weer de regie over hun eigen leven krijgen.

Meer informatie en contact

Wilt u een cliënt bij ons aanmelden? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Enschede.

Onze informatie voor klanten is ook als download beschikbaar: Flyer ambulante begeleiding (PDF)