Incluzio Uitvoering Oost > Aanmeldformulier Jeugdhulp

Aanmeldformulier Jeugdhulp

Hieronder tref je de Gelders aanmeldformulieren Jeugdhulp aan.

Werkwijze

Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp kent 2 delen. Bij aanmelding voor bespreking met het Regionaal Expertteam of
bij een meedenkvraag aan een zorgaanbieder moet alleen deel 1 ingevuld worden. Bij aanmelding voor jeugdhulp bij een
zorgaanbieder moet deel 1 en deel 2 volledig ingevuld worden. Mail het ingevulde aanmeldformulier beveiligd (bijvoorbeeld
via Zorgmail of Zivver) naar de zorgaanbieder of naar het Regionaal Expertteam.