Gezinswerk

Onze gezinswerkers bieden ondersteuning in gezinnen waar de ouders, kinderen of beide vastlopen. Dat kan om kleine dingen gaan, maar ook om structurele problemen of een crisissituatie in het gezin zoals een scheiding.

Als ouder of opvoeder is het heel normaal om vragen te hebben over bijvoorbeeld de opvoeding van je kind, het omgaan met pubergedrag of huisvesting. Maar het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over de ontwikkeling van jouw kind. Of dat je als tiener de verleiding tot alcohol of drugs moeilijk kunt weerstaan of geldproblemen hebt omdat je niet weet hoe je verstandig met geld moet omgaan. In al deze gevallen zijn onze gezinswerkers er om je weer op de goede weg te helpen. En het mooie is, daarvoor hoef je niet eens verplicht langs de huisarts – je mag rechtstreeks contact opnemen met ons team Gezinswerk.

Niet op één, maar op meerdere vlakken ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat er niet één ding speelt, maar dat er meerdere dingen spelen binnen het gezin. Wij vinden het in dat geval belangrijk dat we de volledige ondersteuningsvraag binnen het gezin vaststellen. Ons principe is: 1 gezin, 1 plan. We pakken dus niet slechts een van deze vragen aan, maar waar mogelijk allemaal. Zo helpen we jullie als gezin weer goed op weg. Voor nu en in de toekomst.

Wij werken veel samen met andere maatschappelijke partijen, GGD, huisartsen en scholen, maar ook met geïndiceerde zorg zoals Dimence en ambulante begeleiding.

Ons team Gezinswerk

Maurien Abbink

Gezinswerker
E: mabbink@incluzio.nl
T: 06 – 11589978

 

Annika Woltersom

Gezinswerker
E: awoltersom@incluzio.nl
T: 06 – 57290275

Nicolette Tibboel

Gezinswerker
E: ntibboel@incluzio.nl
T: 06-11051133