Incluzio Uitvoering Oost > Jongerenwerk inclusief straathoekwerk

Jongerenwerk inclusief straathoekwerk

Onze jongerenwerkers maken onderdeel uit van MAXX Jongerenwerk, een samenwerkingsverband met Reflection en Stichting Jongerenwerk Den Ham. Samen organiseren zij leuke groepsactiviteiten voor kinderen en jongeren, maar bieden ook huiswerkondersteuning en zijn het aanspreekpunt voor allerlei vragen over bijvoorbeeld school, relaties en omgaan met geld.

Straathoekwerk

Een van onze jongerenwerkers – Mark – is ook veel op straat te vinden (straathoekwerk). Outreachend werken, noemen ze dat ook wel. Wij zoeken jongeren buiten op straat op, kijken wat hen bezighoudt en hoe zij hun vrije tijd doorbrengen. Dit om aansluiting te krijgen bij de jeugd, om met hen in gesprek te gaan, hen persoonlijk te leren kennen en zo te ontdekken waar zij tegenaan lopen. En als dat nodig is, geven zij jongeren advies of helpen hen op weg. We werken daarbij nauw samen met de gemeente, andere jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, jeugdconsulenten, handhaving, politie en onderwijsinstanties in Twenterand.

Ook is Mark gecertificeerd Rots en Water-trainer en geeft weerbaarheidstrainingen aan kinderen en jongeren.

weerbaarheidstraining Rots-en-Water door Mark Heijink
Weerbaarheidstraining door Mark Heijink