Incluzio Uitvoering Oost > Onze veranderende aanpak

Onze veranderende aanpak

De wereld wordt steeds complexer, we worden ouder en steeds meer mensen hebben (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af, individualiseert de samenleving en worden zorgbudgetten vanuit overheden beperkt.

Hoe houden we zorg betaalbaar en beschikbaar in de toekomst?

Incluzio Uitvoering Oost heeft als missie om ondersteuning en zorg van inwoners op een innovatieve en duurzame manier te organiseren waardoor mensen beter in staat zijn om elkaar te helpen en wie dat nodig heeft ook in de toekomst op ondersteuning en zorg kan blijven rekenen.

transformatiedriehoek met wijkgericht collectief en blended

Duurzaam transformeren

Wij kunnen dit door te werken op basis van de volgende pijlers: collectief, wijkgericht en blended. Kortom: met elkaar, dichtbij en waar mogelijk deels of geheel met digitale middelen.

Hier staan wij voor

Samen met inwoners, vrijwilligers, buurtnetwerken, verenigingen en andere partners maken we van elke buurt een betere buurt. Een buurt waar inwoners centraal staan, zelf regie hebben, het voortouw nemen en waar mensen zichzelf kunnen redden met ondersteuning van een eigen netwerk, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionals. Dit doen we door aanwezig te zijn in de buurt en in contact te zijn met de inwoners. We leggen daarbij de focus op wat een buurt of inwoner zelf kan en wil. We kijken naar talenten en kwaliteiten in plaats van wat niet kan. We werken collectief waar dit kan en individueel waar dat nodig is.

We kijken en gebruiken daarbij wat er al is, en weten dan wat er verder nog nodig is om tot een duurzame oplossing te komen. Het werken aan de veerkracht en zelfredzaamheid van inwoners zorgt ervoor dat inwoners en buurten sterker worden. Dan heb je vanzelf minder hulpverleners en ondersteuning nodig. Wij kijken dus niet naar waar heeft iemand recht op heeft, maar naar wat iemand nodig heeft. We leveren maatwerk en zorgen dat wat wij doen het juiste is voor de inwoner en voor het geheel.