Incluzio Uitvoering Oost > Over ons > Over Incluzio Uitvoering Oost

Over Incluzio Uitvoering Oost

Incluzio Uitvoering Oost is actief op diverse vlakken van het sociaal domein in het oosten van Nederland. Zo verzorgen we ambulante begeleiding in 14 Twentse gemeentes en in 8 gemeentes van Regio Centraal Gelderland voor zowel jongeren als volwassenen. Dit gebeurt op individueel niveau op basis van geïndiceerde zorg. Daarnaast doen we straathoekwerk (jongerenwerk) vanuit het label MAXX en zijn we actief met gezinswerk voor de gemeente Twenterand. Ook hebben we hier een scheidingspunt waar een scheidingsdeskundige gezinnen bijstaat in deze moeilijke situatie. Tot slot zijn we, onder het label SVEN, actief met opbouwwerk in de stadsdelen Enschede-Zuid en -West, waarbij bewonersparticipatie en het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie centraal staat.

Missie

Wij bouwen aan de nieuwe samenleving. In een cultuur waarin veiligheid, aansprakelijkheid en gezamenlijkheid voorop staan.

Visie

Jij en ik; samen vooruit! Incluzio Uitvoering Oost is een innovatieve en daadkrachtige partner in ambulante begeleiding en welzijn in een toenemend aantal gemeenten in Oost Nederland. Onze professionals zijn in staat om bruggen te slaan tussen de diverse leefgebieden van inwoners.

Op deze manier kunnen we beoordelen wat er écht nodig is om eenieder het gevoel te geven dat hij meetelt in de samenleving. Zorgintegratie, dienstverlening en het sociale domein; er wordt zowel rekening gehouden met het zelfbeeld van onze cliënten én het totaalbeeld van (wettelijke) regelingen.

We bundelen deze pijlers met de bijbehorende geldstromen en maken daar gericht en efficiënt gebruik van. Zo verlenen we de beste zorg en ondersteuning op strategische wijze!

Door onze hands-on aanpak, denken en werken we buiten de soms geëffende paden om en krijgen inwoners

  • zicht op een toekomst die perspectief biedt,
  • dragen inwoners bij aan een sterkere, socialere buurt en
  • bieden wij ondersteuning aan talloze vrijwilligersorganisaties en andere partners.

Wij zijn met onze welzijnsopdrachten actief in de gemeenten Enschede, Rheden, Rozendaal en Twenterand. Onze ambulante teams werken voor inwoners in de regio’s Centraal Gelderland en Twente. Deze combinatie zorgt voor innovatie in het sociaal domein.

Ambulante begeleiding & Welzijn in één hand zorgt voor vroegtijdige afschaling, benutten van voorliggende voorzieningen en bovenal; snelle en kwalitatieve hulp en ondersteuning aan inwoners!

Meer informatie

Wil je meer informatie over de dienstverlening van Incluzio Uitvoering Oost? Neem dan contact met ons op.