Incluzio Uitvoering Oost > Welzijnswerk > Functies Twenterand

Functies Twenterand

Welzijnsfuncties in gemeente Twenterand

In gemeente Twenterand voert Incluzio Uitvoering Oost diverse functies uit op het gebied van welzijn.

Straathoekwerk

Onze Straathoekwerker legt contact met jongeren en bouwt een relatie met hen op. Zo krijgen we meer zicht op de situatie van de jongeren. Wij ondersteunen jongeren zodat zij hun verantwoordelijkheid pakken voor hun eigen situatie. Zelfredzaamheid, draagkracht en solidariteit zijn belangrijke uitgangspunten. De straathoekwerker werkt nauw samen met diverse netwerkpartners (gemeente, jongerenwerkers, maatschappelijk werk, jeugdconsulenten, politie, onderwijs etc.) in Twenterand.

Daarnaast is onze straathoekwerker coördinator van het team Jongerenwerk Twenterand, een samenwerkingsverband tussen Reflection, Stichting Jongerenwerk Den Ham en Zorgsaam.

Gezinswerk

Onze Gezinswerker richt zich met name op onderzoek, analyse en advies van jeugd- en gezinsproblematiek. Waar nodig en mogelijk bieden ze ook kortdurende en laagdrempelige ondersteuning in gezinnen in de gemeente Twenterand waarbij ze uitgaan van het principe 1 gezin, 1 plan.

De gezinswerkers bieden hulp in gezinnen met kinderen van 0-15 jaar (type A) of gezinnen met jongeren van 15-25 jaar (type B). Gezinswerk kan dus ook ingezet worden voor een jongere die vastloopt op meerdere gebieden zoals op school/werk, drugs, psychiatrie/gedrag, financiën enzovoort.

De gezinswerkers zoeken gevraagd en ongevraagd jeugd en gezinnen op en werken veel samen met partners uit het voorliggende veld (zoals maatschappelijk werk, GGD, huisartsen, scholen) en geïndiceerde zorg (zoals Dimence, ambulante begeleiding en vergelijkbare hulp).

Ze adviseren en informeren samenwerkingspartners over signalen die in de gemeente Twenterand spelen rondom veel voorkomende problematieken (scheidingen, drugs, armoede, eenzaamheid).

Lees meer over Gezinswerk.

Scheidingspunt Twente

Een scheiding vergt veel tijd, energie en emotie. Wanneer een relatie stukloopt, heeft dit een grote impact op het hele gezin. Daarnaast moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt, als het gaat om de kinderen, om huisvesting, over financiën en meer. Onze scheidingsdeskundige helpt vanuit het Scheidingspunt Twente bij het maken van moeilijke beslissingen, het overzichtelijk maken van de stappen die bij een scheiding komen kijken en het verminderen van de negatieve effecten, zoals ruzie, schulden en verdriet. Zij is het aanspreekpunt voor koppels die uit elkaar gaan. Om gezinnen zo snel mogelijk bij te staan in deze moeilijke situatie, hanteren we een wachttijd van maximaal een week. Kijk voor meer informatie op Scheiden doe je niet alleen