Jongerenwerk

Incluzio Uitvoering Oost geeft binnen de gemeente Rheden (en Dieren, Rozendaal en Velp) invulling aan het jongerenwerk. En ook binnen gemeente Twenterand.

Onze jongerenwerkers werken zowel ambulant als accommodatiegericht. Zij werken samen in een netwerk van andere organisaties en brengen de leefwereld en gedragingen van jongeren in kaart. Hierbij geven ze de eerste aanzet tot gedragsverandering.

Daarnaast worden jongeren via een beloningssysteem gestimuleerd om positief gedrag te laten zien. Het monitoren van dit gedrag gebeurt tijdens de jongerenwerk activiteiten. De jongerenwerkers hebben ook regelmatig contact met zowel school als het thuisfront en zetten hiermee het beloningssysteem door.

Door de goede samenwerking met scholen kunnen de jongerenwerkers ook preventief handelen in het voorkomen van schooluitval.