Incluzio Uitvoering Oost > Welzijnswerk > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Incluzio Uitvoering Oost ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties via participatiecoaching. Aan de vrijwilligerscentrale van de gemeenten Rheden en Rozendaal is een participatiecoach verbonden.

Vrijwilligerswerk Rheden en Gelderen

Zoek je vacatures vrijwilligerswerk of heb je vragen over vrijwilligerswerk (aanbieden), dan kan je altijd terecht bij de infopunten in de drie dorpshuizen van Rheden. Ook biedt de website geldersehanden.nl je allerlei praktische informatie.

Hulp en advies bij vrijwilligerswerk organiseren

Besturen van inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, maar ook vrijwilligers zelf, kunnen hun vragen stellen over de organisatie van het vrijwilligerswerk. De participatiecoach geeft ondersteuning en advies op maat om alles op het gebied van vrijwillige inzet zo prettig en adequaat mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen zoals vrijwilligersbeleid, werving vrijwilligers, slim organiseren, fondswerving, public relations, vrijwilligersverzekering en samenwerken, kunt u bespreken met onze participatiecoach.

Trainingen en workshops

Regelmatig biedt het Loket Vrijwilligerswerk trainingen, workshops en themabijeenkomsten aan. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor gratis opgeven. De website biedt de meest recente informatie.

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT)

Ons coördinatiepunt voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) biedt informatie, advies en praktische hulp. Soms is even een luisterend oor al voldoende.

Dagelijks spreekuur

Er is dagelijks een spreekuur waar vrijwilligers vragen binnen krijgen. Er komen allerlei hulpvragen binnen. Samen sparren, kan tot mooie oplossingen leiden.

Vrijwilligerswerk dat past

Elke vraag is goed. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek voor een slechtziende man die wil gaan vissen. Dan benaderen we een visvereniging om een vrijwilliger te vinden. Of een van onze vrijwilligers zet samen met een inwoner de eerste stap naar een gezamenlijke maaltijd in het dorpshuis.

Maatjes tegen eenzaamheid

Er is de laatste tijd veel vraag naar maatjes voor mensen die in een isolement zijn geraakt. Het coördinatiepunt voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) werkt samen met de professionele zorg als een situatie te complex is.

Als de vraag helder is, wordt er een vrijwilligersorganisatie benaderd. Denk bijvoorbeeld aan Humanitas, een buurtinitiatief of een vrijwilliger van MVT zelf.

We ondersteunen de mantelzorgers en hun netwerk met mantelzorgcafés, projecten op scholen, aandacht in de wijken en met de inzet van vrijwillige netwerkcoaches.

Meer informatie

Wil je meer weten over Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp, neem dan even contact op met de dorpsteams van Incluzio Rheden.

Volg ons op Facebook: MVT, Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp