Enschede Stad

Enschede Zuid en West

Incluzio Uitvoering Oost versterkt op innovatieve wijze de burgerkracht, zodat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen in het maken van een sociale en leefbare wijk. In opdracht van de gemeente Enschede zetten onze netwerkcoaches in op het bereiken en vergroten van de betrokkenheid van bewoners die nog niet actief zijn. Hierdoor wordt de zelf- en samenredzaamheid vergroot.

Welzijn SVEN Enschede

Sinds 2018 is Incluzio Uitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Wij werken in Enschede onder het label SVEN.

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal. Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren.

De netwerkcoaches zijn present in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

Onze netwerkcoaches in Enschede Zuid:

Jeroen Wams

Stadsdeel/wijk/buurt: Enschede Zuid/Stroinkslanden

Wijkwijzer: Coördinatie Stroinkshuis

Aanwezig op: Maandag t/m donderdag

Mobiel: 06 – 214 294 24

E-mail: jwams@incluzio.nl

Bertus Siemerink

Stadsdeel/wijk/buurt: Enschede Zuid/Wesselerbrink

Wijkwijzer: Coördinatie De Magneet

Aanwezig op: Maandag t/m vrijdag

Mobiel: 06 – 154 371 84

E-mail: bsiemerink@incluzio.nl

Jeanet Buikema

Stadsdeel/wijk/buurt: Enschede Zuid/Wesselerbrink/Helmerhoek

Aanwezig op: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mobiel: 06 – 235 910 72

E-mail: Jbuikema@incluzio.nl

Onze netwerkcoaches in Enschede West:

Josje Smits

Stadsdeel/wijk/buurt: Enschede West/Boswinkel

Wijkwijzer: Coördinatie Ni-Je Terphoes

Aanwezig op: Maandag t/m donderdag

Mobiel: 06 – 572 191 56

E-mail: jsmits@incluzio.nl

Anne Mensink

Stadsdeel/wijk/buurt: Enschede West/Stadsveld/Pathmos

Wijkwijzer: Coördinatie De Boei

Aanwezig op: Maandag, dinsdag en donderdag

Mobiel: 06 – 150 933 70

E-mail: Anne.mensink@incluzio.nl