Enschede Stad

Enschede Zuid en West

Incluzio Uitvoering Oost versterkt op innovatieve wijze de burgerkracht, zodat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen in het maken van een sociale en leefbare wijk. In opdracht van de gemeente Enschede zetten onze netwerkcoaches in op het bereiken en vergroten van de betrokkenheid van bewoners die nog niet actief zijn. Hierdoor wordt de zelf- en samenredzaamheid vergroot.

Welzijn Sven Enschede

Sinds 2018 is Incluzio Uitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Wij werken in Enschede onder het label SVEN.

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal. Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren.

De netwerkcoaches zijn present in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

Contactgegevens van onze netwerkcoaches:

Enschede Zuid

Jeroen Wams
06 – 21 42 94 24
jwams@incluzio.nl

Bertus Siemerink
06 – 15 43 71 84
bsiemerink@incluzio.nl

Jolande van den Bergh
06 – 82 30 07 28
jvandenbergh@incluzio.nl

Enschede West

Arife Nisli Alkan
06 – 38 76 16 52
aalkan@incluzio.nl

Sigrid Binksma
06 – 15 09 33 70
sbinksma@incluzio.nl

Jolande van den Bergh
06 – 82 30 07 28
jvandenbergh@incluzio.nl

Wijkwijzer Zuid en West

Jolande van den Bergh
06 – 82 30 07 28
jvandenbergh@incluzio.nl

Meer informatie

U kunt ook contact opnemen met ons hoofdkantoor in Enschede.