Incluzio Uitvoering Oost > Werkgebieden > Ons welzijnswerk in Enschede

Ons welzijnswerk in Enschede

Opbouwwerk in Enschede Zuid en West

Buurten en wijken sterker maken met de eigen kracht van inwoners. Daar gaan en staan wij voor bij Incluzio. Onze netwerkcoaches – actief onder de naam SVEN – zetten zich dagelijks in om de betrokkenheid van inwoners hierbij te vergroten en hen verantwoordelijkheid te geven voor de leefbaarheid in de wijk.

SVEN – wie zijn wij?

SVEN, Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, staat inwonersparticipatie en ondersteuning bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in buurten en wijken centraal. Meedoen, een bijdrage leveren, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt – dat vinden wij belangrijk.

Wij zijn aanwezig in de wijk, zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Wij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

Nieuwsgierig naar wat we zoal doen in de wijken?

Enschede West

In dit deel van Enschede hebben we in 2022 mooie resultaten behaald in Boswinkel, Stadsveld en Pathmos. Zowel op het gebied van samenwerking met andere lokale organisaties
die actief zijn in dit stadsdeel als met bewoners. Een greep uit de hoogtepunten:

 • Verbetering van samenwerking tussen organisaties in Boswinkel
 • Collectieve aanpak afvalproblematiek torenflats
 • Presentie in de wijk: pop-up koffiecaravan Torenflats
 • Collectieve vernieuwing schuttingen voormalige Vredesteinhuisjes
 • Realisatie hondenlosloopveld in Oost-Boswinkel
 • Verwendag Mama-Love
 • Schoollunches De Koning en De Spinner

Enschede Zuid

Ook de teams in Enschede-Zuid hebben in 2022 mooie samenwerkingen gecreëerd en verbindingen tussen inwoners gelegd. Enkele van hun highlights:

 • Verdieping samenwerkingen met netwerkpartners in Lintveldebrink
 • Intensivering van de samenwerking met wooncorporaties, politie en gemeente
 • Bemiddeling bij verschillende burenconflicten
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven en betrokkenheid wijkbewoners vergroot
 • Realisatie tussentuin met speeltoestellen en picknickbanken in Lintveldebrink
 • Mede-organisatie Zomerfeest Lintveldebrink
 • Aanpak afvalproblematiek Zunabrink
 • Ondersteuning Balkonfestival Theater Concordia
 • Realisatie ontmoetingsplek voor een flat op Ypelobrink
 • Ondersteuning bij het kerstfeest wijkraad Wesselerbrink
 • Ondersteuning bij bewonersinitiatief in Helmerhoek om de voormalige wielerbaan om te toveren tot een Crossbos
 • Ondersteuning bij groenaanpak Auskamplanden, Assinklanden en Ahuislanden
 • Schoolontbijt op De Regenboog
 • Ondersteuning bij het project Smiley Stroinkslanden
 • Ondersteuning wijkbewoners Hesselinklanden bij herontwikkeling openbare ruimte en afsluitend buurtfeest

Vergroten bekendheid Wijkwijzers Enschede Zuid en West

Een belangrijke functie die SVEN in Enschede heeft, is het coördineren van een aantal Wijkwijzers in de stadsdelen West en Zuid.

Wijkwijzers zijn open inlooppunten in de stad waar je naartoe kunt als je vragen hebt over bijvoorbeeld geld, administratie of het leren van de Nederlandse taal. Maar ook als je zorg nodig hebt of vragen hebt over (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen, opvoeding, omgaan met een beperking of mantelzorg. Of als je graag andere mensen wilt ontmoeten, vrijwilligerswerk zoekt of wilt meedoen aan een groepsactiviteit!

Samen met andere maatschappelijke organisaties, de gemeente en vrijwilligers zijn onze netwerkcoaches hier aanwezig om je goed op weg te helpen.

Meer over de Wijkwijzers lees je op www.enschede.nl/wijkwijzer.