Incluzio Uitvoering Oost > Werkgebieden > Regio Centraal Gelderland

Regio Centraal Gelderland

Ambulante begeleiding

Incluzio Uitvoering Oost is gecontracteerd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (18+) & Jeugdzorg (18-) in 8 van de 11 gemeentes van Regio Centraal Gelderland; Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Westervoort en Zevenaar.

Professionele hulp

Onze ambulant begeleiders hebben een relevante HBO-studie gevolgd en een aantal beschikt over een SKJ-registratie. Ook hebben we een gedragswetenschapper, die ons ondersteunt bij complexe vraagstukken. Onze teams van ambulante begeleiders zijn gespecialiseerd in professionele inzet van ambulante begeleiding, zowel systemisch als individueel, als het gaat om:

  • multiprobleem casussen
  • opvoedproblematiek
  • psychische en psychiatrische ziektebeelden

Incluzio Uitvoering Oost bouwt aan een nieuwe samenleving waarin veiligheid, aansprakelijkheid en gezamenlijkheid voorop staan

De doelgroep

Incluzio Uitvoering Oost begeleidt zowel cliënten vanuit WMO als de jeugdwet. We specialiseren ons in de multi-probleem doelgroep: onze cliënten ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Vaak uiten multi-problemen zich in psychische en/of psychiatrische problematiek, ASS, LVB, schulden, verslaving, opvoeding, sociaal netwerk, wonen, school of werk. Zo hebben we bijvoorbeeld veel ervaring in het begeleiden van schoolverlaters- en spijbelaars. We betrekken het netwerk van de jongere in kwestie en onderhouden contact met belangrijke betrokkenen, zoals familie, school, stage, werk, GGZ, huisartsen, instellingen, jeugdreclassering etc. In sommige gevallen gaat deze zorg hand in hand met ambulante begeleiding.

Werkwijze

Cliënten met een WMO-of Jeugdwet indicatie komen in de meeste gevallen bij ons binnen na een gesprek te hebben gehad met een consulent of wijkcoach. In samenspraak met de consulent of wijkcoach, heeft de cliënt vaak al doelen opgesteld. Op basis van deze doelen matchen we de cliënt aan één van onze begeleiders. Zij maken kennis tijdens het intakegesprek. Binnen de zes weken na de intake, wordt er een zorgplan gemaakt. Met ondersteuning van de begeleider werkt de cliënt een half jaar lang aan het behalen van de doelen. Na dit half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt er – indien nodig – een evaluatieplan geschreven.

Ons succes

Waar anderen stoppen, gaan wij door. We hebben een lange adem, denken en handelen ‘out of the box’ en zetten alles op alles om cliënten te helpen aan een mooie toekomst. Met onze expertise en loyaliteit kunnen we onszelf bestempelen als betrouwbare partner in het dynamische speelveld van ambulante begeleiding en welzijn. We zien problemen niet als ondragelijk, maar als uitdaging. Sámen zoeken naar passende oplossingen. Constructief werken aan een betere maatschappelijke positie en sociaal welbevinden. Groei en stabiliteit op alle leefgebieden. De samensmelting van onze pijlers maakt dat onze cliënten weer de regie over hun eigen leven krijgen.

Incluzio Uitvoering Oost bouwt aan een nieuwe samenleving waarin veiligheid, aansprakelijkheid en gezamenlijkheid voorop staan. Bekijk onze opdrachtgevers.

Meer informatie

Wilt u een cliënt bij ons aanmelden? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Enschede.
Tel. 053 – 461 92 26 of per email:
administratie-uitvoeringoost@incluzio.nl

Ps. Onze informatie voor klanten is ook als download beschikbaar: Flyer ambulante begeleiding (PDF)